ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (3) 3, 379-396

БУЏЕТИРАЊЕ НА НУЛТОЈ ОСНОВИ И БУЏЕТИРАЊЕ ЗАСНОВАНО НА АКТИВНОСТИМА КАО АЛТЕРНАТИВНИ СИСТЕМИ РАЧУНОВОДСТВЕНОГ ПЛАНИРАЊА


Љиља Антић, Бојана Новићевић

Резиме:  Ново пословно окружење и покретачки фактори у виду информационе револуције, технологије и глобализације доводе до значајних промена у пословању предузећа. Између осталог, промене су довеле у питање традиционалне приступе рачуноводственог планирања, као основе за успешно управљање предузећем. У раду се анализирају буџетирање на нултој основи и буџетирање засновано на активностима, као алтернативни системи рачуноводственог планирања прилагођени новим условима пословања.

Кључне речи:  буџет; активности; трошкови; стопа потрошње ресурса; стопа потрошње активности; буџетирање на нултој основи; буџетирање засновано на активностима

ПДФ датотека чланка: БУЏЕТИРАЊЕ НА НУЛТОЈ ОСНОВИ И БУЏЕТИРАЊЕ ЗАСНОВАНО НА АКТИВНОСТИМА КАО АЛТЕРНАТИВНИ СИСТЕМИ РАЧУНОВОДСТВЕНОГ ПЛАНИРАЊА