ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (4) 4, 517-534

ЕФЕКТИ ЛЕАН АЛАТА У ПОСТИЗАЊУ ЛЕАН СКЛАДИШТЕЊА


Александра Анђелковић, Марија Радосављевић, Данијела Стошић Панић

Резиме:  Примена леан филозофије у компанији не значи само поштовање леан принципа на нивоу производње, већ на нивоу свих процеса који постоје унутар компаније. Сви процеси унутар компаније који су потенцијални изазивачи губитака и отпадака захтевају примену леан принципа. Поред осталих, складиште и складишне операције, као центар трошкова и губитака, мора бити подршка у имплементацији леан филозофије у компанији, уз поштовање леан принципа. Имплементација леан принципа у складишту је сигуран корак у побољшању складишних процеса и перформанси складишта, али и читаве компаније. У том смислу. аутори рада ће указати на процес складиштења и његове перформансе пре и након примене леан алата у одабраној компанији, као практичном примеру. Осим тога, истраживање показује које делове складиштења треба унапредити, у анализираној Компанији, као и корелацију између појединих делова складиштења, према мишљењу запослених из следећих сектора: набавка, производња и логистика.

Кључне речи:  леан производња; леан складиште; ланац снабдевања; перформансе

ПДФ датотека чланка: ЕФЕКТИ ЛЕАН АЛАТА У ПОСТИЗАЊУ ЛЕАН СКЛАДИШТЕЊА