ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2019) 57 (2) 2, 145-164

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НИВОА ПЕНЗИЈСКИХ НАКНАДА У ПРИВАТНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА И ЈАВНИМ ПЕНЗИЈСКИМ СИСТЕМИМА


Стеван Луковић, Срђан Маринковић

Резиме:   Примарни мотив за спровођење истраживања представља утврђивање услова у којима приватни пензијски фондови могу да остваре супериорније инвестиционе перформансе у поређењу са јавним пензијским системима. Основни циљеви истраживања су утврђивање вероватноће успеха одабраних инвестиционих стратегија у постизању стопе замене која је гарантована у јавном пензијском систему, као и величине потенцијалних екстремно неповољних исхода. Методологија коришћена у раду укључује компаративну анализу симулираних финансијских резултата четири инвестиционе стратегије примењене на моделу приватног пензијског фонда са дефинисаним доприносима, с једне стране, и пензијских накнада које исплаћују пензијски фондови са дефинисаним накнадама у јавном пензијском систему. За симулацију финансијских резултата у тренутку пензионисања коришћена је Монте Царло техника. Аутори су утврдили да је стопа успешности приватног пензијског фонда у постизању супериорнијих финансијских резултата у поређењу са јавним пензијским системом висока, али само за стопе доприноса веће од 10%. На ниским нивоима стопа доприноса, изузетно агресивна стратегија је једина која генерише умерену стопу успеха. Такође, вероватноћа реализације екстремно неповољних финансијских резултата најнижа је за конзервативну стратегију, што сугерише да је за релативно високе стопе доприноса најприкладнија опција за учеснике у пензијском фонду.

Кључне речи:  пензијски фондови; јавни пензијски систем; пензијске накнаде; инвестиционе стратегије; Монте Карло симулација

ПДФ датотека чланка: КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НИВОА ПЕНЗИЈСКИХ НАКНАДА У ПРИВАТНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА И ЈАВНИМ ПЕНЗИЈСКИМ СИСТЕМИМА