ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (1) 1, 1-10

УЛОГА КВАНТИТАТИВНИХ ТЕХНИКА У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА


Вера Ђорђевић, Винко Лепојевић, Весна Јанковић-Милић

Резиме:  Другу половину двадесетог века обележила је широка примена метода истраживања у решавању реалних проблема, уз нагли прогрес информационе технологије и важне структурне и институционалне промене, које су које су прошириле економско окружење и усмериле га ка глобализацији тржишта. У оквиру тог процеса, допринос који квантитативне технике могу да пруже доношењу одлука је значајан.

Кључне речи:  квантитативне технике; модели; анализа; одлука

ПДФ датотека чланка: УЛОГА КВАНТИТАТИВНИХ ТЕХНИКА У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА