ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (1) 6, 67-76

КАКО СЕ МОГУ СМАЊИТИ ТРОШКОВИ ДУЖНИЧКЕ КРИЗЕ?


Иван Марковић

Резиме:  Између већег броја економиста постоји концензус да је реструктуирање суверених дуговања тежак и скуп посао и за повериоце и за дужнике, и да би међународна финансијска архитектура требало да буде реформисана на начин који смањује те трошкове. Постоје неслагања од чега се састоје такве реформе. Високи трошкови реструктуирања су добра замена за експлицитну законску предност, и да би могло да буду смањени ако је законској предности на тржиштима суверених дугова омогућено да се развија било кроз статутарна или уговорна средства.

Кључне речи:  криза дугова; међународна финансијска архитектура; проблем ексклузивитета

ПДФ датотека чланка: КАКО СЕ МОГУ СМАЊИТИ ТРОШКОВИ ДУЖНИЧКЕ КРИЗЕ?