ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (1) 9, 105-123

КОМУНИКАЦИЈА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ


Боривоје Д. Крушковић

Резиме:  Комуникација и транспарентност централне банке су међусобно условљене. Најважније средство комуникације представља Извештај о инфлацији. У њему се објашњавају циљеви монетарне политике (стопа инфлације у средњорочном временском хоризонту), макроекономски услови који је детерминишу, инструменти који се користе за остварење циљне стопе инфлације, евентуална ограничења монетарне политике, као и разлози за потенцијална одступања од циља.

Кључне речи:  комуникација централне банке; транспарентност; монетарне стратегије; инфлационо таргетирање

ПДФ датотека чланка: КОМУНИКАЦИЈА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ