ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (2) 1, 1-12

ОВЛАШЋЕЊА И КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПРОЈЕКТНИХ МЕНАЏЕРА


Петар Јовановић

Резиме:  У раду се разматрају основна овлашћења и компетенције пројектних менаџера, које су им неопходне да ефикасно управљају одређеним пројектом. Овлашћења могу да буду различита, зависно од места и улоге пројектног менаџера. Компетенције се везују за IPMA Competence Baseline и предложене три групе елемената компетентности, које се користе кроз процес сертификације пројектних менаџера.

Кључне речи:  Пројекат; менаџер; овлашћења; компетенције

ПДФ датотека чланка: ОВЛАШЋЕЊА И КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПРОЈЕКТНИХ МЕНАЏЕРА