ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (2) 10, 131-145

УТИЦАЈ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА РАЗВОЈ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ


Миленко Стефановић

Резиме:  Стране директне инвестиције, у условима глобализације и новог економског поретка, добијају улогу важне полуге економског развоја. Предност директног страног улагања је садржана у додатним ресурсима која она доносе, као што су технологија, менаџерска знања, а такође и приступ страним тржиштима. У мери у којој земље у транзицији остварују реформе ка тржишној привреди, реструктурирају предузећа, постижу макроекономску стабилност и остварују позитивне стопе раста, зависиће и обим капиталних прилива. На почетку новог миленијума привреда Републике Србије се нашла пред најважнијим проблемом економског развоја, који се огледа у недостатку капитала без којег се не могу решити кључни развојни проблеми. Дубока економска криза, као последица десетогодишњег периода изолације и ратних сукоба, застарела технологија и недостатак домаћег капитала, намећу потребу привлачења страних инвестиција у циљу обезбеђења привредног развоја. Такво стање српске привреде указује на чињеницу да страни капитал представља важно средство њеног опоравка.

Кључне речи:  стране директне инвестиције; транзиција; глобализација; предузеће; либерализација; привредни развој

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА РАЗВОЈ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ