ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (3) 10, 151-164

УСКЛАЂИВАЊЕ ПРЕДВИЂАЊА – АХП ПРИСТУП


Предраг Мимовић

Резиме:  Мада сви методи предвиђања укључују процену, разликујемо статистичке и процењивачке. Значајан сегмент истраживачког предвиђања фокусиран је на развој и тестирање статистичких техника. Међутим, у пракси људско просуђивање и резоновање играју примарну улогу. Чак и када се користе статистички методи, резултати се често прилагођавају према процени експерта. Комбинација процене и квантитативних техника, често је обележје процеса предвиђања када се тзв. објективна предвиђања ревидирају проценом аналитичара или доносиоца одлука. У овом раду анализира се способност Аналитичког хијерархијског процеса да помоћу процеса процењивачког усклађивања, побољша статистичка предвиђања.

Кључне речи:  предвиђање; процена; усклађивање; аналитички хијерархијски процес

ПДФ датотека чланка: УСКЛАЂИВАЊЕ ПРЕДВИЂАЊА – АХП ПРИСТУП