ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (4) 1, 1-14

МЕТОДОЛОШКИ ХОЛИЗАМ И САВРЕМЕНИ МЕЈНСТРИМ У ЕКОНОМИЈИ


Драгослав Китановић, Драган Петровић

Резиме:  У основи методолошког холизма (методолошког колективизма, органицизма) стоји тежња да сви феномени друштва једино могу бити објашњени помоћу социјалних структура, институција или културе друштва. Овим методолошким поступком истиче се превладавање социјалних односа над психофизичким особинама индивидуа, односно прихвата став да својства система опредељују својства њему припадајућих елемената. Циљ овог рада је да проникне у суштину методолошког холизма и постулате на којима се он заснива. У том смислу биће уважена мишљења различитих теоријских парадигми, са посебним акцентом на релеватнтност и логичку одрживост аргумената којима се бране, али и нападају позиције методолошког холизма.

Кључне речи:  Методолошки холизам; методолошки индивидуализам; колективни механизми; институционализација индивидуа

ПДФ датотека чланка: МЕТОДОЛОШКИ ХОЛИЗАМ И САВРЕМЕНИ МЕЈНСТРИМ У ЕКОНОМИЈИ