ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (4) 5, 51-62

ДИЗАЈНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КАНАЛА


Александар Грубор

Резиме:  Дизајнирање канала маркетинга јесте у функцији испоручивања вредности крајњим потрошачима. Слично као што су економски теоретичари у одређеним временским периодима различито приступали изучавању вредности, тако су и у маркетингу приметне промене у креирању и испоручивању вредности. Теорија маркетинга у XXI веку обогаћена је новим приступом, односно концептом холистичког маркетинга, у оквиру којег се креирање и испоручивање вредности посматра са аспекта мреже вредности. Према концепту холистичког маркетинга, у дизајнирању маркетинг канала полази се од првих добављача, дистрибутера и потрошача, али се оваква полазна основа проширује са целокупним ланцем снабдевања и испоручивања, којим се компанија доводи у центар мреже вредности. Изграђивањем система партнерства и алијанси олакшава се креирање и испоручивање понуде на високо конкурентном савременом тржишту.

Кључне речи:  дизајнирање; маркетинг канал; испоручивање вредности; мрежа вредности

ПДФ датотека чланка: ДИЗАЈНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КАНАЛА