ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (4) 6, 63-72

КОНЦЕНТРАЦИЈА И ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ


Горица Бошковић

Резиме:  Савремени процеси развоја индустрије у свету одвијају се у условима веома брзе концентрације и централизације капитала, несметаног кретања робе и услуга, капитала, људи, знања, идеја, информација и технологије. У основи свих ових процеса се налазе развојни интереси најразвијенијих земаља и највећих светских (мултинационалних) компанија. Транснационализација производње представља нов начин и нове услове пословања привредних субјеката условљене, у првом реду, новим карактером међународних економских односа који се формирају данас у свету. У суштини, транснационализација производње подразумева интернационализацију производње и развој међународне интеграције, у чијој основи лежи индустријска кооперација.

Кључне речи:  концентрација; централизација капитала; мултинационалне компаније; транснационализација производње; интернационализација; међународна интеграција

ПДФ датотека чланка: КОНЦЕНТРАЦИЈА И ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ