ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (4) 8, 85-100

СТРАТЕГИЈЕ УЛАСКА НА ТРЖИШТЕ У ПРОЦЕСУ ОДЛУЧИВАЊА О СТРАНИМ ДИРЕКТНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ


Сузана Стефановић

Резиме:  Стране директне инвестиције (СДИ) су постале један од најзначајнијих фактора убрзаног економског развоја, посебно недовољно развијених земаља и земаља у транзицији. Стога, проучавање врста, користи и токова страних директних инвестиција у савременом свету има изузетно велики значај. Овај рад представља покушај аутора да укаже на изузетан значај СДИ за економски напредак земаља у транзицији, посебно у вези са процесима приватизације и преласка на тржишну економију који се одвијају у овим земљама. Зато се и покушавају довести у везу модели уласка мултинационалних компанија на та тржишта са приливом СДИ. Посебно је значајно праћење односа прилива СДИ И модела уласка МНЦ у Србији, с обзиром да она прилично касни у односу на земље из окружења са процесом приватизације и преласка на потпуно тржишни систем привредјивања.

Кључне речи:  стране директне инвестиције; стратегије; улазак на тржиште; земља у транзицији

ПДФ датотека чланка: СТРАТЕГИЈЕ УЛАСКА НА ТРЖИШТЕ У ПРОЦЕСУ ОДЛУЧИВАЊА О СТРАНИМ ДИРЕКТНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ