ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (1) 2, 47-61

ЗНАЧАЈ ЛИДЕРСТВА ЗА УСПЕХ ПРОЦЕСА ПРЕУЗИМАЊА


Верица Бабић, Слађана Савовић

Резиме:  У раду се презентује значај и улога лидерства за успех процеса преузимања. Процес преузимања има јединствен потенцијал да изврши трансформацију, да допринесе обнављању корпорација и да оствари стратегијске и оперативне предности које предузећа самостално не могу остварити. Због тога се предузећа све чешће опредељују за процес преузимања како би задржала и ојачала тржишну позицију. Међутим, често се дешава да, насупрот постављеним циљевима, долази до губитака тржишног учешћа, малих профита и у дугом року смањивања вредности за акционаре. Док одређени број неуспеха може бити објашњен путем тржишних и финансијских фактора, значајан број се односи на занемаривање питања која се односе на људске ресурсе. Улога лидерства за успех или неуспех процеса преузимања дуго је била занемаривана од стране истраживача и практичара. У раду се показује да лидерство може допринети успеху процеса преузимања кроз трансформационо лидерство, кроз интегрисање корпоративних култура и кроз унапређење процеса комуницирања.

Кључне речи:  Преузимање; лидерство; организациона култура; стратегија; управљање променама

ПДФ датотека чланка: ЗНАЧАЈ ЛИДЕРСТВА ЗА УСПЕХ ПРОЦЕСА ПРЕУЗИМАЊА