ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (1) 7, 121-137

ДОХА РУНДА МУЛТИЛАТЕРАЛНИХ ТРГОВИНСКИХ ПРЕГОВОРА


Иван Марковић

Резиме:  Доха рунда је прва рунда мултилатералних трговинских преговора од оснивања Светске трговинске организације. Лансирана је усвајањем Министарске декларације на четвртом састанку Министарске конференције који је одржан у Дохи 2001. године. Основни циљ рунде је даља либерализација светског трговинског система уз уважавање развојних потреба земаља у развоју. Она обухвата велики број преговарачких тема, од трговине пољопривредним производима до трговинских аспеката права интелектуалне својине. О деликатности и обиму преговора сведочи и чињеница да Доха рунда још увек траје.

Кључне речи:  СТО; Доха рунда; мултилатерални преговори; либерализација

ПДФ датотека чланка: ДОХА РУНДА МУЛТИЛАТЕРАЛНИХ  ТРГОВИНСКИХ ПРЕГОВОРА