ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (2) 11, 169-175

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ЕКОНОМСКЕ СТРУКЕ И АНГЛИЦИЗМИ


Братислава Жарић

Резиме:  У неколико задњих деценија евидентан је велики утицај енглеског језика на немачки језик економске струке. Узроци се налазе у глобализацији и великом политичком, културном и научном напретку Сједињених америчких држава, што је на подручју језика, посебно језика економске струке, довело до честог коришћења енглеских термина у скоро свим областима економије. То је произвело и многе проблеме везане за пословну комуникацију.

Кључне речи:  немачки језик; англицизам; немачки језик економске струке

ПДФ датотека чланка: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ЕКОНОМСКЕ СТРУКЕ И АНГЛИЦИЗМИ