ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (2) 13, 191-199

КАРАКТЕРИСТИКЕ КРЕТАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ СТАНОВНИШТВА БЕОГРАДА ПРЕМА ПОПИСУ ИЗ 2002. ГОДИНЕ


Зоран Симоновић, Бранко Михаиловић, Драгољуб Симоновић

Резиме:  Процес смањења пољопривредног становништва Града Београда биће и даље заступљен, али не тако динамично као ранијих година. У будућности ће се све мањи број људи бавити пољопривредном производњом и живети од ње. Доћи ће до увећања броја радника у непољопривредним занимањима. Са друге стране смањење броја пољопривредног становништва, нарочито активног пољопривредног становништва води продуктивнијој и рационалнијој пољопривредној производњи. Трансфер радне снаге из пољопривреде у непољопривредне делатности има утицаја и на развој пољопривреде и на развој делатности у које та радна снага долази.

Кључне речи:  пољопривредно становништво; транзиција; запосленост радне снаге

ПДФ датотека чланка: КАРАКТЕРИСТИКЕ КРЕТАЊА  ПОЉОПРИВРЕДНОГ СТАНОВНИШТВА БЕОГРАДА  ПРЕМА ПОПИСУ ИЗ 2002. ГОДИНЕ