ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (2) 4, 59-72

УПРАВЉАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА


Бојан Крстић

Резиме:  У ери економије знања, интелектуални ресурси се означавају једном од кључних детерминанти стварања и унапређења конкурентности предузећа. Имајући ово у виду, потенцира се значај ефективног управљања интелектуалним перформансама предузећа. У том погледу, нужно је, најпре, постављање концептуалног оквира интелектуалних перформанси. Наиме, две су основне димензије интелектуалних перформанси предузећа: перформансе интелектуалних ресурса и перформансе употребе интелектуалних ресурса. Остваривање пуног доприноса интелектуалних ресурса предузећа стварању вредности претпоставља ефективно управљање интелектуалним перформансама. У том смислу развија се и концептуални оквир управљања интелектуалним перформансама. Ефективно управљање интелектуалним перформансама подразумева и адекватно, прецизно и свеобухватно мерење интелектуалних перформанси.

Кључне речи:  интелектуални ресурси; интелектуалне перформансе; менаџмент

ПДФ датотека чланка: УПРАВЉАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ  ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА