ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (2) 5, 73-98

ТИПОЛОГИЈА ИНОВАЦИЈА У ПРЕДУЗЕЋИМА


Небојша Закић, Милан Стаматовић, Слободан Цветановић

Резиме:  У раду се експлицирају различити приступи разврставању иновација у предузећима. Полази се од најширег њиховог појмовног обухвата, односно од најстандардније типологије иновација (иновације производа и иновација процеса), па све до иновација менаџмента, иновација организација, као и иновација пословних модела. Разумљиво, сваки од напред поменутих типова иновација може бити предмет даље декомпозиције.

Кључне речи:  иновације; типови иновација; производи/услуге; процесна технологија; информациона технологија; пословни процеси; менаџмент; организација; пословни модел; конкурентска предност

ПДФ датотека чланка: ТИПОЛОГИЈА ИНОВАЦИЈА У ПРЕДУЗЕЋИМА