ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (4) 1, 1-31

ПРАВНИ ОДНОС ИЗМЕЂУ АКЦИОНАРА И ДИРЕКТОРА У ЗЕМАЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ЕЛЕМЕНТ КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ


Драгана Раденковић-Јоцић

Резиме:  Компанијско право у Региону нема дугу историју, јер су сва акта усвајана после пада Берлинског зида. Чињеница да скоро све земље централно-источне Европе имају сличну врсту кодова корпоративног управљања није променила ову реалност. У Србији је кодификација привредног права отпочела под врло тешким економским околностима. Правни систем је показао контрадикторне трендове развоја упркос неоспорним позитивним тенденцијама. Императив за све земље поменутог региона дефинитивно је био да у своје акте имплементирају добро познате принципе компанијског права. Наравно да је Европска унија у овој области имала запажен и користан утицај. Корпоративно управљање као значајан део компанијског права има врло важну улогу у организацији управљања сваке пословне асоцијације. Постоји неколико правних прописа који одређују елементе корпоративног управљања, посебно односе главних учесника – акционара и директора. Баланс моћи у једној компанији заснован је три критична актера: акционара, менаџмента и борда директора. Преговарање о приступању ЕУ детерминише, мање или више, процедуре оснивања, стандард и друге предуслове, које земља кандидат мора да испуни у циљу прикључења, укључујући и основне елементе компанијског права.

Кључне речи:  компанија; акционар; директор; одговорност; конкуренција

ПДФ датотека чланка: ПРАВНИ ОДНОС ИЗМЕЂУ АКЦИОНАРА И ДИРЕКТОРА У ЗЕМАЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ЕЛЕМЕНТ КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ