ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (4) 8, 113-128

УЛОГА РАЧУНОВОДСТВА У ОЦЕНИ ПЕРФОРМАНСИ ИНОСТРАНИХ ФИЛИЈАЛА


Виолета Домановић, Јасмина Богићевић

Резиме:  Корпоративни менаџмент примењује систем оцене перформанси како би се проценила профитабилност страних операција, идентификовале области у којима треба предузети корективне акције и мотивисали запослени у иностранству. Не постоји један критеријум који се може користити у процени перформанси свих страних филијала. Мултинационалане компаније користе комбинацију финансијских и нефинансијских мера како би оценили перформансе. Успех система за оцену перформанси је одређен његовим дизајном и применом. Један од најважнијих аспеката у дизајнирању система за оцену перформанси био је увођење интегралног система за оцену остварења предузећа (Balanced Scorecard). Он представља креативну комбинацију финансијских и нефинансијских мера. Рачуноводство игра најзначајнију улогу у примени система оцене перформанси.

Кључне речи:  оцена перформанси; систем уравнотежених показатеља; мултинационалне компаније; рачуноводствене информације; превођење стране валуте

ПДФ датотека чланка: УЛОГА РАЧУНОВОДСТВА У ОЦЕНИ ПЕРФОРМАНСИ ИНОСТРАНИХ ФИЛИЈАЛА