ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (1) 4, 41-57

УПРАВЉАЊЕ СОЦИО - ПОЛИТИЧКИМ РИЗИКОМ, ЛОКАЛИЗАЦИЈОМ ПОСЛОВАЊА И МАРКЕТИНГА У ИНОСТРАНСТВУ


Бранко Ракита, Душан Марковић

Резиме:  Глобализација, карактеристична за крај XX и почетак XXI века, манифестује се либерализацијом међународних економских односа и мултидимензиналном повезаношћу националних економија. На овај начин, креирано је подстицајно пословно окружење за интернационализацију пословања путем инвестирања у иностранству. Инвестирање у иностранству носи са собом већу изложеност политичком и социјалном ризику у односу на извозне и стратегије трансфера технологије. За разлику од осталих, политички и социјални ризици се не могу у потпуности трансферисати на трећу страну. Услед овог ограничења, неопходна је врло пажљива анализа и активно управљање политичким и социјалним ризицима. Стратешка партнерства у виду заједничких улагања представљају активну меру управљања политичким и социјалним ризицима, али имају утицај и на остале мере управљања.

Кључне речи:  Глобализација; заједничка улагања; политички и социјални ризик; управљање ризиком

ПДФ датотека чланка: УПРАВЉАЊЕ СОЦИО - ПОЛИТИЧКИМ РИЗИКОМ, ЛОКАЛИЗАЦИЈОМ ПОСЛОВАЊА И МАРКЕТИНГА У ИНОСТРАНСТВУ