ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (1) 9, 117-130

АНАЛИЗА ТРЕНДА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У СРБИЈИ У ПЕРИОДУ 1.03.2006.- 31.03.2009.


Милица Радовић

Резиме:  У раду се истражује могућност примене методе анализе тренда на тржишту капитала у Србији. Изложене су основне поставке техничке анализе и концепт тренда. У анализи тренда примењена је метода два покретна просека и покретни просек одступања и подударања (МАЦД). Тренд је смер кретања посматране величине. Покретни просеци су метод којим се уочава ток појаве и приказује смер њеног кретања. Они идентификују успостављање, заустављање постојећег, промену и успостављање новог тренда. Један од показатеља који потврђује смер и даје прве сигнале слабљења тренда је МАЦД индикатор.Аутор је анализирао динамику кретања вредности општег индекса акција Београдске берзе, Белеxлине, у периоду 1.03.2006. – 31.03.2009. године, применом методе два покретна просека: средњорочног од 50 дана и дугорочног од 100 дана на тржишту капитала у Србији.

Кључне речи:  тржиште капитала; корпорација; предвиђање; Белекслине; тренд; покретни просек; МАЦД

ПДФ датотека чланка: АНАЛИЗА ТРЕНДА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У СРБИЈИ У ПЕРИОДУ 1.03.2006.- 31.03.2009.