ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (2) 1, 145-157

УЛОГА „ПОСЛОВНИХ АНЂЕЛА“ У ФИНАНСИРАЊУ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА


Надица Фигар

Резиме:  Финансијска криза се из САД проширила на цео свет и изазвала не само глобалну финансијску, већ и глобалну економску кризу. Смањен износ кредита доводи на једној страни до смањења производње у реалном сектору, а на другој страни до смањења тражње. Под посебним ударом су мала и средња предузећа, која су збирно највећи послодавци, снабдевачи пословима и иноватори. Она не могу самостално да финансирају своју активност, те стога морају смањивати број запослених, а многа ће бити и ликвидирана, тим пре што досадашњи инвеститори постају много опрезнији. Држава, банке, инвестициони фондови, стратешки партнери, тржиште капитала, залагаонице и богати појединци могу бити „спасиоци“ ових предузећа. Значајну улогу би могли да одиграју тзв. пословни анђели, чија појава се и везује за кризне ситуације и ризичне подухвате. То су богати појединци који чувају своју приватност, а у пословном свету наступају преко група „пословних анђела“, конфедерација или мрежа“ пословних анђела“.

Кључне речи:  „пословни анђео“; група „пословних анђела“; конфедерација; мрежа „пословних анђела“; инвестициони форум; предузетник; мала и средња предузећа.

ПДФ датотека чланка: УЛОГА „ПОСЛОВНИХ АНЂЕЛА“ У ФИНАНСИРАЊУ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА