ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (2) 10, 265-280

ОПШТА РАВНОТЕЖА, НЕДОСТАЦИ И ДИЛЕМЕ У ВЕЗИ ИС-ЛМ МОДЕЛА


Милена Јакшић

Резиме:  Основни задатак економске анализе јесте утврђивање међузависности које постоје између економских појава или процеса, ради њиховог објашњења и предвиђања. У ту сврху, економска анализа користи економске моделе. Будући да су модели поједностављена слика стварности, а да стварност може да варира од једне до друге ситуације, потребно је конструисати велики број модела. Један од најчешће коришћених оквира за потребе економске анализе јесте ИС-ЛМ модел. Економистима овај модел служи да би сагледали како функционишу тржиште роба и тржиште новца интегрално. Он је један од најзначајнијих модела који се користе за разумевање основних економских варијабли.

Кључне речи:  ИС крива; ЛМ крива; ИС-ЛМ модел; тржиште роба; тржиште новца; каматна стопа; национални доходак

ПДФ датотека чланка: ОПШТА РАВНОТЕЖА, НЕДОСТАЦИ И ДИЛЕМЕ У ВЕЗИ ИС-ЛМ МОДЕЛА