ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (2) 6, 217-230

ЗНАЧАЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ЈАЧАЊУ ЕНЕРГЕТСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СРБИЈЕ


Светлана Рољевић, Владана Хамовић

Резиме:  Потреба за енергетском стабилношћу, као и повећање свести о очувању животне средине представљају кључ актуелизације коришћења обновљивих извора енергије у целом свету. Наиме, све чешће енергетске кризе и висока цена фосилних горива навела је велики број земаља да се окрену сопственим алтернативним енергетским ресурсима и на тај начин повећају независност од фосилних горива. У коришћењу алтернативних извора енергије Европска Унија, којој ми тежимо, видно предњачи у односу на остале делове света, јер успешно користи секундарне производе из пољопривреде. С тим да Србија чак 20 % друштвеног производа остварује из агроиндустрије, док сама пољопривредна производња учествује у стварању ГДП-а са 12 %, више је него јасна потреба усмеравања аграра у правцу производње алтернативних облика енергије. Са преориентацијом пољопривредних газдинстава на производњу алтернативне енергије, подстакао би се развој и диверсификација руралне економије, обезбедиле потребе за енергијом и на тај начин смањила увозна зависност.

Кључне речи:  Алтернативни извори енергије; пољопривреда; смањење увозне зависности; диверсификација руралне економије

ПДФ датотека чланка: ЗНАЧАЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ЈАЧАЊУ ЕНЕРГЕТСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СРБИЈЕ