ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (2) 8, 241-252

ПОСЛОВНА ЕТИКА И МОРАЛ У БИЗНИСУ


Драган Михајловић, Драгица Стојановић

Резиме:  Бизнис је значајан део савременог друштва. Од самог почетка развоја бизниса и стицања профита, намеће се једно питање: да ли морално понашање има додирних тачака са пословањем? Данашњи услови пословања, нужност остваривања конкурентске предности и постизање циљева који не укључују искључиво повећање профитабилности, постали су императив сваке организације. Да би појединци унутар организације и сама организација успели у тим циљевима, њихови поступци и деловање морају се темељити на етичким принципима и етичким ставовима. У раду се разматрају кључни аспекти пословне етике која је у данашњим условима пословања постала незамјењив део пословне праксе и предуслов остварења успешности пословања на дужи рок.

Кључне речи:  морал; пословна етика; пословна одговорност; корпоративна култура; бизнис; конкурентност.

ПДФ датотека чланка: ПОСЛОВНА ЕТИКА И МОРАЛ У БИЗНИСУ