ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (3) 5, 383-402

МОДЕЛИ ЗА МЕРЕЊЕ САТИСФАКЦИЈЕ ПОТРОШАЧА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ


Саша Вељковић, Вељко Маринковић

Резиме:  Снажна конкуренција и високи захтеви савремених потрошача наметнули су потребу континуираног унапређења квалитета производа и услуга како би се подигао ниво сатисфакције и лојалности потрошача. Основни циљ мерења сатисфакције потрошача је објективизирање и квантификовање субјективних перцепција потрошача. Индекс сатисфакције потрошача је важан показатељ оствареног квалитета и тржишних перформанси предузећа и може се израчунавати на микро и макро нивоу. Национални индекси сатисфакције потрошача представљају корисне оквире за анализу конкурентности националних економија, привредних грана и појединачних предузећа, а служе и за читав низ других аспеката посматрања и анализе. Стандардизација модела у различитим земљама омогућује упоредивост добијених података, што је јако значајно у ери глобализације и интернационализације пословања. Постоји потреба да се модел мерења сатисфакције потрошача на националном нивоу уведе и у Републици Србији.

Кључне речи:  сатисфакција потрошача; лојалност потрошача; мерење сатисфакције; индекси сатисфакције; национални барометри.

ПДФ датотека чланка: МОДЕЛИ ЗА МЕРЕЊЕ САТИСФАКЦИЈЕ ПОТРОШАЧА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ