ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (3) 9, 453-465

КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА КАО КЉУЧНИ ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ


Јелена Вемић Ђурковић, Гајић Тамара

Резиме:  Свако туристичко предузеће изложено је изазовима глобализације и константним промена на тржишту. Као један од најуспешнијих захтева за савладавање свих проблема и промена у окружењу јесте постизање високог степена квалитета пружених услуга. Туристички потрошачи желе висококвалитетне услуге, испоручене по одговарајућој цени, у одговарајуће време. Људски ресурси се у развоју туристичке индустрије морају ставити у центар вредновања, односно сматрати капиталном инвестицијом за свако туристичко друштво. Фокус рада је на кључној улози људских ресурса у подручју менаџмента у туристичкој делатности. Оспособљеност и квалитет менаџмента, удружена са квалитетом услуга и стручности радне снаге на свим нивоима, може дати изванредне резултате. У раду ће бити наведени фактори успешности туристичког пословања у зависности од способности менаџмента да управља људским потенцијалима, те да га користи као развојни ресурс.

Кључне речи:  туризам; квалитет туристичке услуге; менаџмент људских ресурса

ПДФ датотека чланка: КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА КАО КЉУЧНИ ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ