ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (4) 1, 481-498

АКТУЕЛНЕ КОНТРАВЕРЗЕ О НАДЛЕЖНОСТИМА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ У ОДНОСУ НА ЊЕНЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ


Борко Крстић, Срђан Маринковић, Мирјана Јемовић

Резиме:  Рад представља теоријско-емпиријску анализу међусобне условљености три основне функције централних банака: функције монетарне регулације, надзора и последњег уточишта банака. Након прегледа основних институционалних дилема, аргумената за и против институционалне сепарације и интеграције функција, анализирамо случај недавног поремећаја ликвидности у банкарском сектору Србије. Развијене су матрице корелације за петогодишње временске серије месечних података, као и за подпериоде: пре кризе, у кризи и након кризе. Утврђено је да је недостатак ликвидности решаван готово искључиво политиком обавезних резерви, која је прилагођавана природи шока. Аранжмани последњег уточишта банака су играли у најбољем случају другоразредну улогу.

Кључне речи:  монетарна политика; функција последњег уточишта; криза ликвидности; банкарски сектор Србије; корелација код временских серија

ПДФ датотека чланка: АКТУЕЛНЕ КОНТРАВЕРЗЕ О НАДЛЕЖНОСТИМА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ У ОДНОСУ НА ЊЕНЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ