ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (4) 9, 607-614

ПЕРСПЕКТИВЕ ЗАКАСНЕЛЕ ЕКОНОМСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ


Бранислав Митровић

Резиме:  Економска транзиција у Србији је у великом закашњењу како у односу на најуспешније земље у транзицији, тако и у односу на земље у окружењу. Незавршена економска транзиција и њени досадашњи неповољни токови главни су разлог лоших перформанси привреде. У раду се указује на кључне проблеме транзиције привреде Србије и афирмише становиште о потреби напуштања постулата "Вашингтонског консензуса" и формулисања националног програма и алгоритма транзиције.

Кључне речи:  економска транзиција; приватизација; институције; национални програм; алгоритам транзиције

ПДФ датотека чланка: ПЕРСПЕКТИВЕ ЗАКАСНЕЛЕ ЕКОНОМСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ