ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (1) 2, 15-30

МИКРОСТРУКТУРА САВРЕМЕНИХ ТРЖИШТА ДЕРИВАТА


Срђан Маринковић

Резиме:   Рад представља преглед и анализу институционалних обележја једног броја одабраних берзанских тржишта деривата у свету. Са више детаља коментаришемо диверсификованост понуде, типове трговачких налога, дилему избора између аутоматизоване и традиционалне аукције, структуру трговачке сесије, посебно улогу дискретне аукције, правила приоритета у извршењу налога, као и улогу дилера са посебним овлашћењима и одговорностима. На бази прегледа сумирамо основна обележја савремених тржишта деривата, као и правце даљег развоја.

Кључне речи:  микроструктура тржишта; финансијски деривати; берзе; фјучерс

ПДФ датотека чланка: МИКРОСТРУКТУРА САВРЕМЕНИХ ТРЖИШТА ДЕРИВАТА