ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (2) 4, 193-217

ФОРМУЛИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА ПОМОЋУ УСКЛАЂЕНЕ ЛИСТЕ


Стево Јаношевић, Владимир Џенопољац

Резиме:  У раду се разматра формулисање истраживачко-развојне стратегије предузећа помоћу усклађене листе. Имајући у виду карактер активности истраживања и развоја, посебан значај добија способност успешног формулисања истраживачко-развојне стратегије. Излагање отпочиње свеобухватном анализом саме логике концепта усклађене листе. Посебно се сагледава растући значај нематеријалне активе у настајању овог концепта и могућности његовог коришћења у процесу формулисања стратегије. Следи затим анализа улоге истраживања и развоја у пословној стратегији. Улогу истраживања и развоја у пословној стратегији опредељују, пре свега, карактеристике тржишта, конкурентска позиција бизниса и стање технологије. Излагање се завршава разматрањем коришћења усклађене листе за формулисање стратегије истраживања и развоја. Пажња је усмерена на процес стварања вредности, по основу коришћења истраживања и развоја, полазећи од значаја стратегије као планске одлуке.

Кључне речи:  Усклађена листа; истраживање и развој; нематеријална актива; пословна стратегија

ПДФ датотека чланка: ФОРМУЛИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА ПОМОЋУ УСКЛАЂЕНЕ ЛИСТЕ