ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (2) 6, 235-249

НУЖНОСТ ИЗВОЗНО ОРИЈЕНТИСАНЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ


Горица Бошковић

Резиме:  Индустрија као привредна делатност, односно индустријализација као процес трансформације привредне структуре једне земље, на бази развоја индустрије, одиграла је пресудну улогу у послератном привредном развоју источноевропских земаља, па и СФРЈ (Србије). Захваљујући високој инвестиционој активности, у овој области материјалне производње, остварени су импресивни резултати. Период раста индустријске производње у Србији је заустављен осамдесетих година, а до коначног слома примењеног модела индустријализације дошло је у последњој деценији двадесетог века. Почетком овог века, са процесом транзиције привреде, наступила је потпуна деиндустријализација земље. Додатне проблеме, у вези са тим, нанела је глобална економска криза. Овај рад има за циљ да укаже на последице процеса деиндустријализације, као и на значај процеса реиндустријализације, и то извозно оријентисане стратегије реиндустријализације Србије. Да би се тај процес подстакао, кључну улогу у томе мора одиграти држава, путем мера нове, активне и софистициране индустријске политике.

Кључне речи:  индустријализација; транзиција; деиндустријализација; извозно оријентисана стратегија; индустријска политика

ПДФ датотека чланка: НУЖНОСТ ИЗВОЗНО ОРИЈЕНТИСАНЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ