ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (2) 9, 281-296

ИНТЕГРИСАНЕ МАРКЕТИНШКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ИЗГРАДЊИ КОРПОРАТИВНОГ БРЕНДА НА Б2Б ТРЖИШТУ


Мирјана Глигоријевић, Радмила Јаничић

Резиме:  Овај рад се бави теоријском и практичном анализом улоге интегрисаних маркетиншких комуникација у изградњи корпоративног бренда на пословном тржишту. Изградња бренда на пословном (Б2Б) тржишту се разликује од брендирања према општој јавности. Приоритет је разумевање како брендирање функционише на пословном тржишту. Природа и сложеност пословног маркетинга захтева холистички приступ бренду, који обухвата стварање поверења и удобности за све партнере у процесу куповине. После прегледа литературе, у раду се наглашава анализа специфичних аспеката ИМК на пословном тражишту, у смислу специфичности Б2Б маркетиншких комуникација, и развој корпоративног бренда. Сврха овог рада је да укаже на јединствену улогу ИМК у успешној изградњи корпоративног бренда у Б2Б маркетингу.

Кључне речи:  Интегрисане маркетиншке комуникације; Б2Б бренд; изградња корпоративног бренда; промотивни микс.

ПДФ датотека чланка: ИНТЕГРИСАНЕ МАРКЕТИНШКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ИЗГРАДЊИ КОРПОРАТИВНОГ БРЕНДА НА Б2Б ТРЖИШТУ