ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (3) 1, 339-354

ЛОГИСТИКА, МЕНАЏМЕНТ ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА И КОНЦЕПТУАЛНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ЊИХОВИХ ОДНОСА


Горан Миловановић, Нада Барац, Александра Анђелковић

Резиме:  Циљ овог рада је да се анализају еволутивне, менаџерске и концептуалне димензије логистике и ланца снабдевања. Најпре се презентира утицај одређених догађаја на еволуцију логистике и ланца снабдевања, као и њихов значај за конкурентност компанија. Затим се образлаже значај управљања ланцем снабдевања за интегрисање главних пословних функција различитих компанија у један пословни систем високих перформанси. Такође, анализира се улога класичне логистике, леан логистике, леан производње и информационих технологија у ефикасној и ефективној конверзији ресурса свих партнера у ланцу снабдевања. Коначно, процењују се пословне импликације четири концептуалне перспективе односа логистике и менаџмента ланца снабдевања.

Кључне речи:  логистика; ланац снабдевања; традиционална логистика; леан производња; леан логистика; концептуалне перспективе

ПДФ датотека чланка: ЛОГИСТИКА, МЕНАЏМЕНТ ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА И КОНЦЕПТУАЛНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ЊИХОВИХ ОДНОСА