ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (4) 11, 681-694

УЛОГА ИЦТ-А У УНАПРЕЂЕЊУ ПОСЛОВАЊА ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА


Вукашин Шушић, Дејан Ж. Ђорђевић

Резиме:  Савремене информационо-комуникационе технологије утицале су на промене у начину пословања туристичких агенција – продаваца туристичких услуга и туроператора, у правцу повећања ефикасности и брзине обављања послова и пружања квалитетнијих туристичких услуга. Сада је, уз коришћење ових технологија, омогућено и малим туристичким агенцијама, да уз релативно ниске трошкове, компјутеризују већину пословних операција и да успешно послују на глобалном туристичком тржишту (нпр. Интернет сајтови, е-маил, резервације туристичких услуга путем Интернета). Истовремено, технолошке иновације у туристичком пословању су маргинализовале посредничку улогу туристичких агенција, с једне стране, односно трансформисале природу туристичке понуде и пружиле потрошачу - туристи већу аутономију у одлучивању о куповини и потрошњи туристичких производа. Сматра се, да ће у будућности туристи највећи део услуга везаних за путовање прибављати електронским путем, а услуге туристичких агенција користити само код куповине комплекснијих туристичких производа (крузинг путовања, дужа путовања, посета непознатим дестинацијама, авантуристички облици туризма и сл.).

Кључне речи:  информационе технологије; туризам; туристичке агенције; туроператори; туристи.

ПДФ датотека чланка: УЛОГА ИЦТ-А У УНАПРЕЂЕЊУ ПОСЛОВАЊА ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА