ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (4) 13, 713-726

ОГРАНИЧЕЊА ЦВП АНАЛИЗЕ И ПРЕЛОМНЕ ТАЧКЕ РЕНТАБИЛИТЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОВНОГ ОДЛУЧИВАЊА


Дејан Ризнић, Предраг Марјановић

Резиме:  Анализа ЦВП (трошкови – волумен – резултат) може да послужи као допунско оруђе, односно управљачки инструмент, у сврху реализације једног од основних циљева – максимизирање добитка предузећа. ЦВП анализа, а у оквиру ње анализа преломне тачке, стекла је велику популарност међу корисницима због своје јасности, једноставности и могућности графичког (визуелног) и рачунског представљања планираних и остварених резултата за потребе контроле. Међутим, због свих ограничења теоријског и практичног карактера не треба је безрезервно и некритички прихватати. Наиме, информације на основу анализе резултата преломне тачке намењене су искључиво краткорочном пословном одлучивању за ситуације недовољне запослености капацитета у оквиру стабилног привредног амбијента. Модел оперише само са једном променљивом варијаблом (обим активности), док су остали фактори као градивни елементи финансијског резултата константни. То упућује на закључак да је међусобни утицај осталих битних елемената искључен, а што није у сагласности са динамичким интеракцијама својствених теоријским начелима и привредној пракси. На основу тих аргумената може се закључити да је концепт преломне тачке заснован на статичком приступу са претежно квантитативном оријентациом и зато се мора комбиновати са другим релевантним информацијама динамичког и квалитативног карактера. Структура рада је конципирана тако да у потпуности одговара циљу истраживања, који би се најкраће могао дефинисати као свеобухватни критички приказ ограничења ЦВП анализе у динамичком окружењу.

Кључне речи:  ЦВП анализа; преломна тачка; приход од продаје; трошкови.

ПДФ датотека чланка: ОГРАНИЧЕЊА ЦВП АНАЛИЗЕ И ПРЕЛОМНЕ ТАЧКЕ РЕНТАБИЛИТЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОВНОГ ОДЛУЧИВАЊА