ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (4) 5, 581-596

КАКО ДИЗАЈНИРАТИ И ИМПЛЕМЕНТИРАТИ ЕФЕКТИВАН И ЕФИКАСАН СИСТЕМ СТРАТЕГИЈСКОГ КОНТРОЛИСАЊА?


Бранимир Инић, Александар Дамјановић

Резиме:  Дизајнирање и имплементација ефективног и ефикасног система стратегијског контролисања, са појавом стратегијског менаџмента, постаје императив за сваку компанију која има за циљ да опстане, расте и развија се. Следећи такав приступ стратегијско контролисање се у овом раду посматра као средство смисленог остваривања било каквог успешног пословног резултата, а каузалитет планирања и контролисања, као аксиом по коме су те две фазе стратегијског менаџмента 'сијамски близанаци' или „две стране исте медаље'. Исход овога рада су описи значаја ефективног и ефикасног стратегијског контролисања, централизованог и децентрализованог начина контролисања, те креације модела стратегијског ефикасног и ефективног система контролисања и адаптивне методе имплементације система контролисања, што је постављено као главни циљ овога рада.

Кључне речи:  стратегијски менаџмент; стратегијски систем ефикасног и ефективног контролисања; модел стратегијског менаџмента; корективни модел стратегијског ефективног и ефикасног система контролисања.

ПДФ датотека чланка: КАКО ДИЗАЈНИРАТИ И ИМПЛЕМЕНТИРАТИ ЕФЕКТИВАН И ЕФИКАСАН СИСТЕМ СТРАТЕГИЈСКОГ КОНТРОЛИСАЊА?