ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (1) 7, 101-120

МОДЕЛ СИСТЕМА СПОСОБНОГ ДА ОПСТАНЕ У (РЕ)ДИЗАЈНИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА


Дејана Златановић

Резиме:  Модел Система Способног да Опстане (ССО модел), као кључни методолошки инструмент Организационе Кибернетике, представља један од најзначајнијих инструмената управљања организационом комплексношћу и креирања ефикасне и адаптибилне организације. У концепцијски оквир Модела уграñене су неке од фундаменталних кибернетских идеја: феедбацк, феедфорwард, блацк боx, варијететност, рекурзија. Повезујући имплементацију, координацију, контролу, развој и идентитет, ССО модел се може креативно применити у валидном дијагностиковању и (ре)дизајнирању савремених организација. У раду ће, сходно томе, бити представљена студија случаја која илуструје могуће непосредно коришчење ССО модела у процесу (ре)дизајнирања предузећа "XYЗ".

Кључне речи:  Организациона комплексност; Организациона Кибернетика; Модел Система Способног да Опстане; (Ре)дизајнирање Организације

ПДФ датотека чланка: МОДЕЛ СИСТЕМА СПОСОБНОГ ДА ОПСТАНЕ У (РЕ)ДИЗАЈНИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА