ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (2) 3, 167-185

КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛНОГ ИНОВАЦИОНОГ СИСТЕМА И КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ


Слободан Цветановић, Драгослава Средојевић

Резиме:  Конкурентност земље зависи од иновативности њене привреде. Једна од кључних детерминанти иновативности привреде је иновациони систем земље, који означава мрежу јавних и приватних институција чије активности и интеракције одређују настајање, увоз, континуирано усавр&сцарон;авање и дифузију иновација схваћених у нај&сцарон;ирем значењу. С друге, пак, стране, унапређење иновационог капацитета земље означава важну премису успостављања и функционисања националног иновационог система.

Кључне речи:  иновације; иновациони капацитет привреде; национални иновациони систем

ПДФ датотека чланка: КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛНОГ ИНОВАЦИОНОГ СИСТЕМА И КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ