ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (2) 7, 233-247

САОБРАЋАЈ И ЕКОНОМИЈА АМЕРИЧКИХ ГРАДОВА


Наташа Миленковић

Резиме:  Циљ овог рада је да опише улогу и значај саобраћаја за развој америчких градова, али и да објасни и квантитативно оцени данашњи негативни утицај аутомобилске зависности на њихову економију. Истраживање доказује да је проблем аутомобилске зависности далеко озбиљнији од материјалних трошкова, односно да саобраћај у многим америчким градовима постаје кочница њиховом економском развоју. Рад анализира и квантитативно (ОЛС методом у вишеструким регресијама) процењује утицај најважнијих саобраћајних параметара на привреду америчких градова. То су транспортни трошкови корисника, саобраћајни застоји, додатна потрошња горива, часови кашњења, индекс застоја на путевима и други.

Кључне речи:  градови САД; аутомобилска зависност; транспортни трошкови; саобраћајни застоји; ширење градова

ПДФ датотека чланка: САОБРАЋАЈ И ЕКОНОМИЈА АМЕРИЧКИХ ГРАДОВА