ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (4) 3, 465-485

САВРЕМЕНА АНАЛИЗА МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ ПРИМЕНОМ ИС-ПЦ-МР МОДЕЛА


Гордана Марјановић, Владимир Михајловић

Резиме:  У оквиру тзв. новог консензуса у макроекономији обухваћени ћени су највреднији елементи макроекономске теорије, теорије који представљају резултат вишедеценијског развојног процеса. Између осталог, дефинисане су и смернице које на практичном чном ном плану треба да следи централна банка у вођењу вођ во монетарне политике у савременим условима. условима Таргетирање инфлације, као режим монетарне политике, политике сматра се најкомпатибилнијим са поменутим смерницама. Стога, у раду се користи тзв. ИС-ПЦ-МР модел, који обухвата кључне не аспекте овог режима монетарне политике. Циљ је указивање на могућности ности модела у анализирању начина чина на који централна банка банка реагује на привредна кретања и поремећаје, аје, као и на остале предности у односу на друге моделе, моделе превасходно у односу на ИС-ЛМ ИС модел.

Кључне речи:  нови консензус; монетарна политика; таргетирање инфлације; ИСИС ПЦ-МР модел; ИС--ЛМ модел; шокови тражње и понуде

ПДФ датотека чланка: САВРЕМЕНА АНАЛИЗА МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ ПРИМЕНОМ ИС-ПЦ-МР МОДЕЛА