ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (4) 5, 503-510

СПОЉНО-ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ УКРАЈИНЕ: СЛУЧАЈ МАЛЕ ПРИВРЕДЕ


Yуриy Макогон

Резиме:  Тренутно, међународни економски односи су под јаким трансформацијама у вези са новим економским изазовима 21. века. Критичну улогу имају процеси глобализације и формирање постиндустријског друштва. Техничка база производње се убрзано побољшава. Оптимизација гранских и територијалних структура националне економије је у процесу. Поред ових промена дешавају се и процеси интензивног развоја мале привреде: проширивање сфере оперативности и опсега интензивног развоја функција које врше. Мала привреда је сектор економије који сам или у вези са великим фирмама и државним организацијама учествује директно у формирању и промоцији позитивних друштвених и економских процеса, увелико одлучивајући облик и трендове у развијеним земљама за деценије које долазе.Циљ истраживања је испитивање тренутног стања и проблема страних економских активности мале привреде у Украјини у контексту глобализације као и утврђивање перспективе њеног развоја узимајући у обзир међународно искуство и менаџмент националног идентитета.

Кључне речи:  спољне економске активности; мала привреда; глобализација; светска економија

ПДФ датотека чланка: СПОЉНО-ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ УКРАЈИНЕ: СЛУЧАЈ МАЛЕ ПРИВРЕДЕ