ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (4) 7, 535-554

ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА КАО ЕX АНТЕ И ЕX ПОСТ АНТИКРИЗНИ МЕХАНИЗАМ У БАНКАРСТВУ


Борко Крстић, Јелена Радојичић

Резиме:  Због значаја депозита у пословању банака и њихове осетљивости у кризним условима, осигурање депозита се последњих деценија промовише као један од стубова модерне државне мреже сигурности. Креирање и имплементација ефикасне шеме осигурања је тежак задатак, јер прекомерна заштита банака може да подстакне банке на ризичније понашање и дестабилизује систем који треба да заштити. Изазов за креаторе ових система је обезбеђење зашитите депонената без прекомерног подривања тржишне дисциплине. Глобална финансијска криза је истакла значај осигурања депозита као антикризног механизма. Подизањем прага осигурања, власти су успеле да заштите депоненте. То је помогло у превенцији панике и осветлило је снагу утицаја осигурања депозита на поверење јавности. Искуства су апострофирала значај проактивног приступа у спречавању будућих финансијских криза. Ефикасне и стабилне националне шеме експлицитног осигурања депозита имају кључни значај за глобалну финансијску стабилност. Из тога произилази потреба њихове реформе уз постизање већег степена хармонизације прописа на глобалном нивоу.

Кључне речи:  осигурање депозита; финансијска стабилност; морални хазард; банкарска паника

ПДФ датотека чланка: ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА КАО ЕX АНТЕ И ЕX ПОСТ АНТИКРИЗНИ МЕХАНИЗАМ У БАНКАРСТВУ