ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (1) 2, 21-35

УТИЦАЈ ФИСКАЛНЕ И МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ НА ЕКСТЕРНУ НЕРАВНОТЕЖУ У СРБИЈИ


Зоран Грубишић, Марија Марчетић

Резиме:  Почетак транзиционог процеса генерисао је велика очекивања у погледу раста и развоја, повећавајући апсорпцију која се пренела на погоршавање текућег рачуна према иностранству. Скоро све транзиционе економије бележе високе дефиците на текућем рачуну користећи инострану штедњу и задуживање за финансирање домаће потрошње, па се може сматрати да су то и разлози екстерне неравнотеже. Ипак, након светске економске кризе и промена на текућем рачуну, Србија и даље бележи више дефиците текућег рачуна од других транзиционих економија у окружењу. У раду се истражују узроци високе апсорпције и дефицита текућег рачуна, као и улога монетарне и фискалне политике у одржавању екстерне неравнотеже у Србији.

Кључне речи:  текући рачун; СДИ; фискални дефицит; кредити; монетарна политика

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ ФИСКАЛНЕ И МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ НА ЕКСТЕРНУ НЕРАВНОТЕЖУ У СРБИЈИ