ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (2) 1, 235-250

ПРОЦЕС КОНВЕРГЕНЦИЈЕ У ЕМУ 12


Олгица Бошковић, Светлана Поповић, Никола Његован

Резиме:  Анализа фискалне дисциплине и конвергенције у Европској монетарној унији важна је из неколико разлога. Емпиријске студије су потврдиле везу измеñу фискалне политике и макроекономских перформанси земље. Фатас и Михов показују да владе које користе агресивну фискалну политику креирају значајну макроекономску нестабилност која се огледа у већој волатилности аутпута. Фискална конвергенција подстиче конвергенцију привредних циклуса јер елиминише специфичне фискалне шокове. С обзиром да и критеријуми конвергенције из Мастрихта и Пакт за стабилност и раст захтевају фискалну дисциплину пре уласка у монетарну унију, њихов циљ је да приближе земље које уñу у ЕУ оптималном валутном подручју. Критеријуми конвергенције захтевају од будућих чланица да воде сличну економску политику и подстичу балансиранији раст и развој. На тај начин ће фискална дисциплина и јача корелација привредних циклуса боље припремити земље кандидате за заједничку валуту. Фискална дисциплина утиче и на финансијска тржишта. Разлике у националној фискалној политици могу да успоре интеграцију финансијских тржишта јер различите фискалне позиције држава могу да значе различите премије за ризик на суверени дуг, зависно од очекиваног буџетског дефицита и јавног дуга.

Кључне речи:  оптимално валутно подручје; конвергенција; тестирање хипотеза панел података; тест индивидуалних и временских ефеката.

ПДФ датотека чланка: ПРОЦЕС КОНВЕРГЕНЦИЈЕ У ЕМУ 12