ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (3) 3, 465-482

ПРИСТУП КОЕВОЛУЦИЈЕ – НЕОПХОДНОСТ ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА ДИЗАЈНА НОВОГ ПРОИЗВОДА


Горица Бошковић, Драгана Раденковић Јоцић, Бојана Петровић

Резиме:  Као конкурентски приоритет, већ више од пола века, квалитет интензивно окупира пажњу теоретичара и практичара. У њиховом фокусу, углавном, био је квалитет готових производа, намењених крајњим потрошачима. Контрола је имала улогу препреке коју могу прескочити само они производи који потпуно одговарају спецификацијама, проистеклим из дизајна производа. Поставља се питање: шта се дешава уколико дизајн не одговара захтевима потрошача? У овом случају, без обзира на то што производ има све дизајниране карактеристике, не може наћи пут до потрошача. Према томе, може се рећи да је квалитет дизајна за нови или унапреñени производ неоправдано запостављен. Из тог разлога, намера аутора овог рада је да истакну значај квалитета дизајна за нови или унапреñени производ за обезбеñење квалитета готових производа. Идеја аутора је да ће квалитет дизајна изостати уколико измеñу организационих јединица или пословних функција, укључених у процес дизајнирања, не постоје макар односи кооперације, или још боље коеволуције. Водећи мотив истраживања, чији су резултати приказани у овом раду, био је да се идентификује ниво повезаности измеñу пословних функција укључених у процес дизајнирања у предузећима у Србији.

Кључне речи:  квалитет; процес дизајнирања; конкуренција; кооперација; коеволуција.

ПДФ датотека чланка: ПРИСТУП КОЕВОЛУЦИЈЕ – НЕОПХОДНОСТ ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА ДИЗАЈНА НОВОГ ПРОИЗВОДА