ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (1) 1, 1-12

ТЕОРИЈА КРИЗЕ ПОСЛЕ КРИЗЕ


Игор Младеновић, Драгослав Китановић

Резиме:  Глобални економски систем и светска криза су реалност, а отуд и изазов за савремену економску науку која треба да пружи ваљан одговор на његов развој и излазак из кризе. Владајућа економска теорија и методологија (неолиберална парадигма) на овом плану показује озбиљне дефекте, па се у раду настоји да покаже да је релативна природа економске науке у томе што исказује друштвене предрасуде свога времена. Демистификација идеолошких и политичких темеља онога што се данас у економији сматра „објективним знањем“ могуће је само афирмацијом нове научне методологије економске науке, тј. нове филозофије економије. Циљ рада је да се подстакну размишљања и различити погледи на ову тему.

Кључне речи:  глобални економски систем; светска криза; технолошки детерминизам; институционални детерминизам; финансијализација; методолошка парадигма; демистификација; методолошки индивидуализам; методолошки холизам; критички приступ.

ПДФ датотека чланка: ТЕОРИЈА КРИЗЕ ПОСЛЕ КРИЗЕ