ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (1) 6, 81-99

УПРАВЉАЊЕ ФАКТОРИМА РИЗИКА: МЕХАНИЗАМ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ОТПОРНОСТИ ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА


Александра Анђелковић, Нада Барац, Горан Миловановић

Резиме:  Ланац снабдевања представља јединствен пословни процес без међукомпанијских граница. Сваки партнер ланаца снабдевања важан је за остваривање захтева корисника. С једне стране, ланац снабдевања је неисцрпан извор конкурентске предности, створене од стране компанија које га чине. Међутим, с друге стране, због своје комплексности, ланац снабдевања је лака мета бројних фактора који угрожавају његову конкурентност. Неки од тих фактора су: турбуленције, намерне претње, спољни притисци, ограничење ресурса, осетљивост, поремећаји код добављача/купца. Успешно управљање тим факторима претпоставља успостављање механизама за повећање отпорности ланца снабдевања. Многа истраживања показују да неки фактори имају већи утицај на поремећаје и прекиде у ланцу снабдевања. Ако се ови фактори могу изоловати, биће лакше управљати њима или избећи њихов утицај. Дакле, циљ истраживања у овом раду је идентификација неких најчешћих узрока поремећаја у ланцу снабдевања, као први корак за развој отпорних ланца снабдевања. На основу истраживања, аутори указују на то шта би требало да буде фокус менаџмента ланца снабдевања, који се бави питањем отпорности. Такође, аутори указују на карактеристике које ланци снабдевања морају имати како би се сматрали отпорним.

Кључне речи:  ланац снабдевања; конкурентска предност; отпорност; фактори

ПДФ датотека чланка: УПРАВЉАЊЕ ФАКТОРИМА РИЗИКА: МЕХАНИЗАМ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ОТПОРНОСТИ ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА